KOMUNIKAT

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 8 maja 2022 r.

Sytuacja z COVID-19 wg Ministra Zdrowia nieco się unormowała na niskim poziomie.

Rozważamy w gronie Zarządu zwołanie tradycyjnego spotkania naszych członków a także tych niezrzeszonych, tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Po dyskusji zaproponowano by spotkanie odbyło się w pierwszej połowie czerwca b.r.

Myślę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to spotkanie takie w tym terminie może się odbyć.

Komunikatem tym proszę kolegów o zgłaszanie opinii co do konkretnych terminów w tym okresie  na adres mailowy SOT PZK podany poniżej.

Proszę też o przygotowanie referatów technicznych i innych, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Tematykę referatów proszę przesłać na adres mailowy SOT PZK tak by można by umieścić je w programie spotkania. Miłym akcentem spotkania mogą być demonstracje sprzętu i urządzeń krótkofalarskich.

Mamy sporo czasu na decyzję w w/w sprawie ale nie dłużej niż do końca maja b.r. ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji lokalu.

Zgłaszać swoje uwagi mogą wszyscy zainteresowani spotkaniem na adres:

 ot13@pzk.org.pl

 

 

                                                                                                       Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

 

SKŁADKI ! SKŁADKI ! SKŁADKI !

W tym roku 15 kwietnia to ostateczny termin na opłacenie składek PZK i SOT PZK.

Z dniem 16 kwietnia system OSEC z automatu wykreśli z listy członków tych kolegów, którzy się zagapią.

Niedogodność jest dodatkowa taka, że traci się ciągłość członkostwa oraz że trzeba będzie od nowa składać wszystkie dokumenty.

Wszystkie informacje składkowe znajdują się na tej stronie powyżej.

To przypomnienie to ostatni dzwonek !

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2021 A PŁACONEGO W ROKU 2022 PODATKU ?

Odpis 1% podatku na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego
podatku dla SOT wystarczy wpisać wodpowiednią rubrykę PIT 28, 36.
36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer
KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 175.

2. w PIT 36 poz. 472.

3. w PIT 36L poz. 163.

4. w PIT 37 poz. 132.

5. w PIT 38 poz. 62.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 176.

2. w PIT 36 poz. 473.

3. w PIT 36L poz. 164.

4. w PIT 37 poz. 133.

5. w PIT 38 poz. 63.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 177.

2. w PIT-36 poz. 474.

3. w PIT-36L poz. 165.

4. w PIT-37 poz. 134.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 59 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki teprzeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 Lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60%przekazanej kwoty będzie do dyspozycji danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału (20%).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 178.

2. w PIT-36 poz. 475.

3. w PIT-36L poz. 166.

4. w PIT-37 poz. 135.

5. w PIT 38 poz. 65.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                Prezes SOT PZK

                                                                  Jerzy SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.