JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2022 A PŁACONEGO W ROKU 2023 PODATKU ?

***************************************************************

Odpis 1% podatku na OPP

Jak przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego podatku dla SOT wystarczy wpisać w

odpowiednią rubrykę PIT 28, 36. 36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego

zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 251.

2. w PIT 36 poz. 520.

3. w PIT 36L poz. 172.

4. w PIT 37 poz. 147.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 252.

2. w PIT 36 poz. 521.

3. w PIT 36L poz. 173.

4. w PIT 37 poz. 148.

5. w PIT 38 poz. 65.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu

przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 253.

2. w PIT-36 poz. 522.

3. w PIT-36L poz. 174.

4. w PIT-37 poz. 149.

5. w PIT 38 poz. 66.

6. w PIT 39 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki te przeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60% przekazanej kwoty będzie do dyspozycji

danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału ( 20% ).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 254.

2. w PIT-36 poz. 523.

3. w PIT-36L poz. 175.

4. w PIT-37 poz. 150.

5. w PIT 38 poz. 67.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki

pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie

do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                                                                Prezes SOT PZK                                                                                                                    Jurek SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.