S P O T K A N I E

Zarząd SOT PZK postanowił zorganizować spotkanie krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Ma to być tradycyjne, jesienne spotkanie,  tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Termin nie jest jeszcze znany ale miesiąc wrzesień byłby chyba najlepszy. O konkretnym terminie powiadomimy osobną wiadomością. Prosimy wszystkich kolegów o nadsyłanie tematów jakie należałoby zademonstrować na spotkaniu. Mogą to być prezentacje anten, urządzeń i.t.p. a także prelekcje na wybrane tematy. Pozwoli to na urozmaicenie spotkania. Propozycje i tematy prosimy przesyłać na adres: ot13@pzk.org.pl celem umieszczenia ich w programie,.

Za Zarząd: Jurek SP6BXP

SUPLEMENT:

Udało się zarezerwować lokal na sobotę dnia 24 września 2022 roku w godz. 10:00 – 14:00. Zaopraszamy wszystkich kolegów, tak zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Członkowie SOT PZK otrzymają w póżniejszym okresie indywidualne zaproszenia na spotkanie.

 

 

SP6URZ SK

Nasz Kolega. Wieloletni członek PZK i Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Czynny krótkofalowiec do ostatnich swych chwil.

SP6URZ – potocznie znany jako SP6 Uniwersalne Radio Zgorzelec.

Doświadczony krótkofalowiec, wychowawca młodzieży, pasjonat i propagator  zawodów ukf-owych a w szczególności emisji cyfrowych.

Absolwent szkoły  chorążych  wojsk radiotechnicznych. Znany propagator konstrukcji antenowych  ukf, uhf.  Pasjonat łączności  satelitarnych.

Starszy Pan .. na co dzień w życiu prywatnym jak i na radiu  uprzejmy,  grzeczny,  zawsze życzliwy, koleżeński, wspomagający młodszych kolegów  wiedzą z zakresu budowy anten i nie tylko.

Odszedł  od nas, nagle w swoim domowym radioszeku do krainy wiecznych DX-ów

Będzie nam Go brakowało.

Mariusz SQ6DG

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na drugie spotkanie w ośrodku Kemping PLAŻA CZOCHA w dniach 2-4 września 2022 r.

Będziemy pracować w zawodach I Reg. IARU na 145 MHz, QTH lok. JO71PA (Krowia Góra, 320 m. n.p.m) z domku letniskowego.

W ośrodku jest do dyspozycji 6 mijsc noclegowych. Smażalnia ryb. Hot-dogi, zapiekanki, lody i napoje. 

Do dyspozycji pole namiotowe, kajaki i rowery wodne.

Atrakcje turystyczne: Zamek Czocha, Zamek Świecie, Zamek Rajsko, Zapora Leśniańska, Zapora Złotnicka

Zapraszamy!

Irena SP6-13-038, Andrzej SP6OWA, Waldek SP6EUA.

Kontakt: 698 491 915

SPOTKANIE SOT PZK 11-06-2022 r.

Spotkanie Członków i Sympatyków OT-13 PZK w Jeżowie Sudeckim

Dnia 11 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbyło się Spotkanie Członków Sudeckiego OT PZK (OT-13 PZK) i Sympatyków Krótkofalarstwa Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych. W sumie było  tam 27 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ, który podczas swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację PZK, w tym również finanse PZK.

Autoryzowana Informacja Prezesa PZK na spotkaniu  w dniu 11 czerwca 2022   na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

 1. Od grudnia 2020 roku do chwili obecnej odbyło się 20 posiedzeń Prezydium, w tym 19 w trybie zdalnym. W czasie tych posiedzeń podejmowano wiele ważnych decyzji, a szczegóły publikowane są w Komunikatach PZK. Niezależnie od tego Prezes PZK zwrócił uwagę na następujące fakty:
 2. W PZK jest niecałe 3500 członków około 3500 osób i tyleż samo racji. Ale racja stanu PZK polega na tym, aby pogodzić wszystkie racje, co nie jest łatwą sprawą. W drodze podejmowanych w demokratyczny sposób decyzji Prezydium stara się wypracowywać kompromis zadowalający wszystkie strony;
 3. Nie tylko w Polsce obserwuje się tendencję starzenia się członków PZK, ponieważ coraz więcej jest osób w wieku 70 plus, co ma wpływ na obniżkę składek członkowskich, a w konsekwencji na stan budżetu PZK. Od chwili zaistnienia wirusa Covid 19 do chwili obecnej ubyło ponad 100 naszych kolegów i koleżanek. Ale takie zjawisk obserwujemy nie tylko w Polsce. Czy krótkofalarstwo ma przyszłość? Tak, ale coraz częściej pojawiać się będą nowe technologie cyfrowe i z biegiem lat nasi nadawcy odchodzić będą od dotychczasowych i tradycyjnych metod łączności jak CW czy SSB. Ale, póki co, to rozwijamy dotychczasowe sposoby prowadzenia łączności. Musimy robić wszystko, aby przyciągać do naszego hobby coraz więcej młodych ludzi. W Prezydium ZG PZK podjęto już działania w tym zakresie, a jednym ze sposobów będzie zaktywizowanie mediów społecznościowych;
 4. W UKE został przeprowadzony eksperyment w postaci egzaminowania w trybie zdalnym. PZK złożył do UKE poprawki do tego eksperymentu, które są obecnie analizowane przez UKE. Po dopracowaniu zostaną wdrożone nowe zasady egzaminowania polegające na tym, że egzaminowany nie będzie musiał fatygować się do UKE, lecz zdalnie przy udziale egzaminatora będzie zdawał egzamin. O szczegółach powiadomimy po wdrożeniu tej metody;
 5. Nadal zdarzają się przypadki nagannych zachowań niektórych krótkofalowców na pasmach radiowych. UKE wychodzi ze stanowiska, że jako środowisko sami powinniśmy zadbać o porządek na pasmach. Niemniej jednak prosimy, aby o każdym takim przypadku powiadamiać członków Prezydium, ponieważ będziemy reagować na tego typu przypadki.

Prezes OT-13 PZK Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za wszystkie – tak ważne  –  informacje. I przekazał głos Sekretarzowi SOT PZK, Kol. Wiesławowi SP6FXF.

Kol. Wiesław poinformował zebranych co następuje:

Oddział w chwili obecnej zrzesza 86 członków, w tym 4 nasłuchowców. Tendencja z roku na rok jest niestety malejąca. Poniżej dane z lat ubiegłych:

 Indywidualni (OM-s i SWL-s):

 1. 31-12- 2016 – 132 członków
 2. 31-12 -2017 – 112 członków
 3. 31-12-2018 – 111 członków
 4. 31-12-2019 – 88 członków
 5. 31-12-2020 – 85 członków
 6. 31-12-2021 – 85 członków

Jak widać jest nas coraz mniej.

     W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.

 1. Powyżej 70 lat – 29 członków
 2. 60 – 70 roku – 24 członków
 3. 50 – 60 roku – 16 członków
 4. 40 – 50 roku  – 12 członków
 5. Poniżej 40 roku – 5 członków

Klubów zrzeszonych w OT-13  było 9 jest 8. W tym roku na wniosek Kol. Piotra SP6QKP  z ewidencji został wykreślony klub SP6YCS. Klub utracił członków i pozwolenie radiowe więc został rozwiązany.

W dalszej części swego wystąpienia Kol. Wiesław uroczyście wręczył legitymacje PZK kolegom: Mariuszowi SQ6DG i Lechowi SP6RL.

Z kolei zabrał głos Skarbnik SOT PZK Kol. Jan SP6TGI, który poinformował zebranych o coraz gorszej sytuacji materialnej Oddziału. Według zeznań podatkowych CIT-8 dochody Oddziału spadają z roku na rok do kwoty ujemnej 624 zł na 31-12-2021 r. Jedną z przyczyn jest niski stan członków. Drugą – podjęta dnia 17 listopada 2017 roku Uchwała Zarządu SOT PZK o obniżeniu składki oddziałowej z 24 zł na 12 zł. Skarbnik wnioskuje o przywrócenie składki co najmniej do poziomu 24 zł/rok począwszy od roku 2023. Jest to konieczne w czasie gwałtownie rosnących kosztów działalności Oddziału w obecnym okresie.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Prezes SOT PZK, Kol. Jerzy SP6BXP informując zebranych o zasadach pozyskiwania środków z 1% OPP oraz jakimi środkami dysponują poszczególne kluby.  Zarząd OT-13 dysponuje kwotą z tego tytułu 5.517,34 zł zaś poszczególne kluby:

 1. SP6KBL – 474,95 zł
 2. SP6PAX – 43,02 zł
 3. SP6PZG – 0,00 zł
 4. SP3PDK – 766,46 zł
 5. SP6PCH – 194,62 zł
 6. SP6PTT – 0,00 zł
 7. SP6PCP – 640,21 zł
 8. SP3PGS – 27,90 zł

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Prezesowi PZK Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za uczestnictwo w spotkaniu i przedstawienie szczegółowej analizy stanu Polskiego Związku Krótkofalowców.

W części technicznej Kol. Mariusz SQ6DG przedstawił swoje konstrukcje anten KF i UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie.

                                                                                                      Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

P.S.

Poniżej zdjęcie zbiorowe. Reszta w Galerii.

Kolegów, którzy robili zdjęcia podczas spotkania proszę o nasyłanie ich na adres: ot13@pzk.org.pl celem dołączenia do Galerii, ku potomnym hi!

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 8 maja 2022 r.

Sytuacja z COVID-19 wg Ministra Zdrowia nieco się unormowała na niskim poziomie.

Rozważamy w gronie Zarządu zwołanie tradycyjnego spotkania naszych członków a także tych niezrzeszonych, tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Po dyskusji zaproponowano by spotkanie odbyło się w pierwszej połowie czerwca b.r.

Myślę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to spotkanie takie w tym terminie może się odbyć.

Komunikatem tym proszę kolegów o zgłaszanie opinii co do konkretnych terminów w tym okresie  na adres mailowy SOT PZK podany poniżej.

Proszę też o przygotowanie referatów technicznych i innych, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Tematykę referatów proszę przesłać na adres mailowy SOT PZK tak by można by umieścić je w programie spotkania. Miłym akcentem spotkania mogą być demonstracje sprzętu i urządzeń krótkofalarskich.

Mamy sporo czasu na decyzję w w/w sprawie ale nie dłużej niż do końca maja b.r. ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji lokalu.

Zgłaszać swoje uwagi mogą wszyscy zainteresowani spotkaniem na adres:

 ot13@pzk.org.pl

 

 

                                                                                                       Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

 

SKŁADKI ! SKŁADKI ! SKŁADKI !

W tym roku 15 kwietnia to ostateczny termin na opłacenie składek PZK i SOT PZK.

Z dniem 16 kwietnia system OSEC z automatu wykreśli z listy członków tych kolegów, którzy się zagapią.

Niedogodność jest dodatkowa taka, że traci się ciągłość członkostwa oraz że trzeba będzie od nowa składać wszystkie dokumenty.

Wszystkie informacje składkowe znajdują się na tej stronie powyżej.

To przypomnienie to ostatni dzwonek !

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2021 A PŁACONEGO W ROKU 2022 PODATKU ?

Odpis 1% podatku na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego
podatku dla SOT wystarczy wpisać wodpowiednią rubrykę PIT 28, 36.
36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer
KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 175.

2. w PIT 36 poz. 472.

3. w PIT 36L poz. 163.

4. w PIT 37 poz. 132.

5. w PIT 38 poz. 62.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 176.

2. w PIT 36 poz. 473.

3. w PIT 36L poz. 164.

4. w PIT 37 poz. 133.

5. w PIT 38 poz. 63.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 177.

2. w PIT-36 poz. 474.

3. w PIT-36L poz. 165.

4. w PIT-37 poz. 134.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 59 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki teprzeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 Lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60%przekazanej kwoty będzie do dyspozycji danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału (20%).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 178.

2. w PIT-36 poz. 475.

3. w PIT-36L poz. 166.

4. w PIT-37 poz. 135.

5. w PIT 38 poz. 65.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                Prezes SOT PZK

                                                                  Jerzy SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 26 września 2021 r.

Z godnie z planem odbyło się dnia 25 września 2021 r. Spotkanie Członków OT-13 PZK i Sympatyków Krótkofalarstwa w lokalu „HEX-A 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych.. W sumie było nas tam 30 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ.
Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem o godz. 10:00.
Na wstępie Prezes OT-13 kol. Jerzy SP6BXP powitał zebranych oraz ważnego gościa w osobie Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusza SP9HQJ.
Kol. Jerzy SP6BXP zapoznał zebranych z programem zebrania a ponieważ w p.2 programu zaplanowane było omówienie ogólnej sytuacji w Polskim Związku Krótkofalowców to oddał głos Tadeuszowi SP9HQJ.,
Pełny, autoryzowany referat Prezesa PZK znajduje się poniżej.

Informacje Prezesa PZK na spotkaniu w dniu 25.09.2021 z członkami OT 13 PZK
na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim

 1. Aktualny stan członków PZK to ponad 3,5 tys. Z tym wiąże się problem jak pogodzić racje wszystkich członków PZK (każdy ma część racji), aby zadowolić wszystkich członków PZK. Nie jest to możliwe i w ZG PZK korzystamy z demokracji polegającej na tym, że w wyniku głosowań podejmujemy decyzje, które są powszechnie obowiązujące w naszym Związku. Nie wymyślono dotychczas innej i lepszej formy podejmowania decyzji. Decyzje zapadłe w ZG PZK i w Prezydium ZG PZK nie zawsze mogą zadowolić wszystkich członków PZK, ale takie są prawa demokracji. Jesteśmy organizacją pozarządową a nie korporacją zawodową czy organizacją rządową, gdzie wydaje się rozkazy czy polecenia-zarządzenia bezwzględne do wykonania. Niemniej jednak decyzje podjęte przez Prezydium ZG PZK czy ZG PZK mają swoją moc prawną i należy je wykonywać. Jest jednak problem z ich realizacją, ponieważ w Statucie PZK nie ma narzędzi do wyegzekwowania tych decyzji. To należy zmienić przy nowelizacji Statutu PZK.
 2. 4 września br. na Posiedzeniu ZG PZK w Warszawie zatwierdzono sprawozdanie finansowe PZK za rok poprzedni i zatwierdzono budżet PZK na rok bieżący. To wymóg formalny, ponieważ do 30 września br. należy złożyć takie sprawozdanie do KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń). Główna Komisja Rewizyjna PZK w pełni poparła sprawozdanie finansowe i nie miała żadnych uwag co do finansów PZK.
 3. W ramach Posiedzenia ZG PZK w Warszawie w dniu 4 września br., poza sprawami finansowymi PZK, znowelizowano Regulamin Odznaki Honorowej PZK oraz uchwalono Regulamin odznaki „ Zasłużony dla PZK”, a także uchwalono Regulamin korzystania ze znaku graficznego PZK (logo PZK). Regulaminy te zostaną niebawem opublikowane na stronie PZK.
 4. Prezes PZK zwrócił uwagę na fakt, iż nasze środowisko się starzeje i coraz mniej młodych osób zasila nasze krótkofalarskie szeregi. Oświadczył przy tym, że w tym zakresie nie ma „złotego środka” na pozyskiwanie dzieci i młodzieży do naszego środowiska. W tej sytuacji aktywność winny wykazywać oddziały terenowe i kluby PZK wykorzystując między innymi lokalne przedsięwzięcia władz np. Dni Lubina, festyny i inne. Przy okazji zwrócił uwagę na fakt, aby w tym celu wykorzystywać środki finansowe z tytułu OPP (organizacje pożytku publicznego). Nie można bowiem kumulować tych środków na lata następne, ponieważ cała idea wykorzystania środków z tytułu OPP sprowadza się w naszym PZK-owskim przypadku do otwarcia się na zewnątrz społeczeństwa, co w praktyce powinno przejawić się na pozyskiwanie nowych członków PZK.
 5. Prezes PZK poinformował zebranych, że Sekretariat ZG PZK otrzymał oficjalne pismo z Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Bydgoszczy o wypowiedzeniu umowy dzierżawy pomieszczeń stanowiących dotychczasową siedzibę Sekretariatu ZG PZK w Bydgoszczy uzasadniając tę decyzję planami co do dalszego wykorzystania tego budynku na potrzeby KPEC. W tej sytuacji PZK musi opuścić to pomieszczenie do 3 grudnia br. W tej sprawie Prezydium podjęło rozmowy z Urzędem Miasta w Bydgoszczy w celu uzyskania nowego pomieszczenia.
 6. Prezes PZK poinformował również zebranych, że w związku z niechybną przeprowadzką każdy zainteresowany może odebrać z Sekretariatu ZG PZK wieloletnie zbiory międzynarodowych wydawnictw krótkofalarskich np. „CQ DL”, „”ARRL” i innych, ponieważ nie będzie ich można przetransportować do nowej siedziby Sekretariatu PZK. Jeśli nikt się nie zgłosi po ich odbiór to materiały te będą zutylizowane.
 7. Prezes PZK udzielił pełnomocnictwa Bogdanowi SP3LD w sprawie dalszej digitalizacji zasobów archiwalnych PZK i podjęcia działań zmierzających do przekazania zasobów archiwalnych PZK do Archiwum Państwowego w Kaliszu. Po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia każdy zainteresowany członek PZK będzie miał możliwość uzyskania w/w dokumentów.
 8. Prezes PZK poinformował zebranych, że z jego inicjatywy podjęto ostateczne uzgodnienia w sprawie wprowadzenia w PZK działań w zakresie Dyrektywy RODO.
 9. Prezes PZK zaapelował do lokalnych kronikarzy posiadających umiejętności literackie do opracowywania historii klubów i oddziału, aby w ten sposób ocalić od zapomnienia historię krótkofalarstwa w regionie. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż w PZK funkcjonuje Komisja Historyczna PZK zajmująca się tymi sprawami, a w jej składzie jest m.in. Jurek SP8TK i Tomasz SP5CCC. Niezależnie od tego prezes SP OTC Grzegorz SP3CSD wraz z Ryszardem SP3CUG koordynuje prace w zakresie opracowywania życiorysów najbardziej znanych i cenionych krótkofalowców SP. Prezes PZK zaapelował, aby najbardziej zaangażowani w działalność PZK pisali swoje życiorysy i skontaktowali się w tej sprawie z SP3CSD i SP3CUG.
 10. Prezes PZK poinformował gromadzonych, że do 15 listopada br. należy do Sekretariatu ZG PZK składać pisemne wnioski o dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć krótkofalarskich.
 11. Prezes PZK zwrócił również uwagę na naganne zachowania niektórych uczestników LDD ( Lista Dyskusyjna Działaczy PZK), którzy swoimi wpisami dezorganizują pracę Prezydium i ZG PZK i domagają się odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej z góry znając odpowiedź na zadawane pytania. Aby ukrócić te naganne zachowania podjęto decyzję o wykluczeniu 2 członków z tej Listy.
 12. Prezes PZK stwierdził, że wiele nieprawidłowości w PZK wynika głównie z animozji pomiędzy członkami klubów i oddziałów. Jako przykład podał sprawę Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców w Krakowie (OT 10 PZK), w którym poprzedni Zarząd Oddziału był skłócony z członkami tego Oddziału, a to przekładało się na zmniejszoną aktywność tego Oddziału. W czerwcu 2020 r. udało się wybrać nowy Zarząd Oddziału, który obecnie podejmuje wiele ciekawych inicjatyw. Takich przypadków w kraju było więcej, ale dzięki mediacji prezesa PZK i nie tylko udało się załagodzić wiele spraw spornych.
 13. Obecnie na szczeblu ZG PZK trwają konsultacje w sprawie dowartościowania młodych krótkofalowców działających w ramach programu YOTA. Celem tego programu jest zwiększeni aktywności młodych nadawców w zawodach krajowych i międzynarodowych. Autorem pomysłu jest Mirek SP5GNI. Po wypracowaniu ostatecznego kształtu Regulaminu Prezydium ZG PZK podejmie w tej sprawie ostateczną decyzję.
 14. Prezydium ZG PZK podjęło działania mające na celu przyśpieszenie egzaminów w UKE na licencje nadawcze. Dzięki tym działaniom przywrócono egzaminy. W sprawie egzaminów trwają dalsze konsultacje z UKE mające na celu wypracowanie ostatecznego modelu przeprowadzania egzaminów w przyszłości. Wg zamysłu PZK w przyszłości egzaminy odbywałyby się pod nadzorem egzaminatora wywodzącego się z kręgów krótkofalarskich, natomiast sprawa decyzji administracyjnych w postaci wydania pozwoleń radiowych byłaby nadal w gestii UKE.

Po wystąpieniu Prezesa PZK z sali zgłoszono kilka wniosków:
a. PZK winno wystąpić z inicjatywą w sprawie prawnego uregulowania spraw dotyczących ułatwienia montażu anten przez licencjonowanych krótkofalowców.
Obecny stan powoduje często wiele konfliktów na linii krótkofalowiec – wspólnota mieszkaniowa często skutkujących brakiem zgody na ich montaż.
b. Pytania egzaminacyjne na świadectwo uzdolnienia są w części przestarzałe i nie odzwierciedlają obecnego stanu w ruchu krótkofalarskim. W chwili obecnej krótkofalowcy w większości używają sprzętu fabrycznego. Mało jest osób budujących własny sprzęt do czego potrzebna jest spora doza wiedzy technicznej.
Wg wnioskodawcy niektóre, szczegółowe pytania techniczne są zbędne.
c. Okręgowy (dla SP6) QSL Manager kol. Jan SP6TGI zgłosił problem z dystrybucją kart QSL. Kol. Jan otrzymuje z C.B. QSL przesyłki, w których około 25% nie dotyczy członków PZK. Generuje to niepotrzebnie więcej pracy oraz koszty.
d. Wniosek by PZK wystąpił do odpowiednich władz celem zwolnienia z cła sprzętu elektronicznego sprowadzanego na potrzeby klubów i indywidualnych krótkofalowców.
e. Wniosek by PZK pojął inicjatywę grupowego ubezpieczenia sprzętu swoich członków.

Realizując kolejny punkt zebrania głos zabrał Prezes OT-13, kol. Jerzy SP6BXP informując o sytuacji w SOT PZK.

 • stan członków oddziału kształtował się w ostatnich latach następująco: Poniżej dane z lat ubiegłych i dziś:
  Indywidualni (OM-s i SWL-s):
  a. 31-12- 2016 – 132 członków
  b. 31-12 -2017 – 112 członków
  c. 31-12-2018 – 111 członków
  d. 31-12-2019 – 88 członków
  e. 31-12-2020 – 85 członków
  f. 31-08-2021 – 82 członków w tym 3 SWL-s.
  Jak widać jest nas coraz mniej. W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych
  nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.
  a. Powyżej 70 lat – 28 członków
  b. 60 – 70 roku – 22 członków
  c. 50 – 60 roku – 15 członków
  d. 40 – 50 roku – 12 członków
  e. Poniżej 40 roku – 5 członków
 • Klubów zrzeszonych w OT-13 jest 9.
  Środki z tytułu odpisów 1% OPP jakimi dysponują poszczególne kluby kształtują się na chwilę
  obecną j.n.
  a. SP6KBL – 474,95 zł
  b. SP6PAX – 43,02 zł
  c. SP6PZG – 0,00 zł
  d. SP3PDK – 656,70 zł
  e. SP6PCH – 194,62 zł
  f. SP6PTT – 0,00 zł
  g. SP6PCP – 328,97 zł
  h. SP3PGS – 0,00 zł
  i. SP6YCS – 607,03 zł
 • Sytuacja finansowa OT-13 jest stabilna chociaż nie rewelacyjna Wszystko z powodu niskich
  przychodów ze składek. Członkowie płacą roczną składkę „oddziałową”:
  a. Nadawcy – 12 zł
  b. Nasłuchowcy – 0,00 zł
  Roczny przychód z tego tytułu to obecnie 980 zł.
  Samo wynajęcie lokalu na 2 spotkania w roku to koszt (na razie) 400 zł a przecież są jeszcze inne koszty jak funkcjonowanie oddziałowego biura QSL, prowizje bankowe, koszt utrzymania strony internetowej i inne.
 • Inne sprawy.
  Z przyczyn od nas niezależnych nasza dotychczasowa strona internetowa (http://www.sotpzk.vgh.pl) uległa likwidacji.
  Dotychczasowy administrator naszej strony kol. Mariusz SP6DMQ złożył rezygnację.
  Tą drogą – w imieniu całego Zarządu SOT PZK – składam kol. Mariuszowi bardzo serdeczne podziękowania za wieloletni trud. Współpraca Zarządu z kol. Mariuszem przez te wszystkie lata układała się w sposób wzorowy. Mariusz ! Bardzo dziękujemy!
  Założenia nowej strony (https://sotpzk.pl) i jej administrowania podjął się kol. Mariusz SP6MMM. Strona jak widać już działa chociaż jest jeszcze cały czas w budowie. Kol. Mariuszowi należą się słowa podziękowania za tworzenie naszej strony praktycznie od podstaw.

Komunikat sporządził:
Jerzy SP6BXP