ZEBRANIE CZŁONKÓW SOT PZK DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 2023 ROKU

 

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 24 września 2023 r.

W bieżącym roku kończy się kadencja Zarządu SOT PZK i Komisji Rewizyjnej SOT.

Konieczny jest też wybór naszego Przedstawiciela w Zarządzie Głównym PZK i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Ponieważ w maju 2024 roku planowany jest XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK wyboru nowych władz OT-13 PZK najlepiej dokonać do końca b.r.

Pierwotny termin 9 września 2023 roku okazał się być niewypałem ze względu na zbyt niską frekwencję członków. Postanowiliśmy ponowić zebranie w terminie: październik – listopad. b.r.

Dostępność lokalu uwarunkowała termin:  28 pażdziernika 2023 roku

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 28 pażdziernika 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00.

Wszyscy członkowie OT-13 PZK uprawnieni do głosowań otrzymają stosowne zaproszenia indywidualne + dokumenty towarzyszące.

Bardzo prosimy wszystkich  o uczestnictwo w zebraniu

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP

PO ZEBRANIU CZŁONKŁÓW SOT PZK

                                         

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 10 września 2023 r.

 Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00. Drugi termin: 10:30.

Niestety zebranie nie doszło do skutku.

SOT PZK zrzesza 80 członków.

Na Górze Szybowcowej było nas 10 osób.

Swoją obecnością zaszczycił nas kol. Marek SP3AMO, Prezes lubuskiego OT PZK a zarazem Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tej sytuacji nie było sensu rozpoczynać zebrania ze względu na zbyt małą frekwencję.

Zebranie zostało odwołane i przełożone na inny termin.

Wstępnie założono, że najlepszym terminem będzie listopad 2023 r.

Dokładna data uzależniona będzie od dostępności lokalu.

Wszyscy członkowie SOT PZK zostaną o terminie i miejscu powiadomieni stosownymi zaproszeniami.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP