PO ZEBRANIU CZŁONKŁÓW SOT PZK

                                         

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 10 września 2023 r.

 Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00. Drugi termin: 10:30.

Niestety zebranie nie doszło do skutku.

SOT PZK zrzesza 80 członków.

Na Górze Szybowcowej było nas 10 osób.

Swoją obecnością zaszczycił nas kol. Marek SP3AMO, Prezes lubuskiego OT PZK a zarazem Wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tej sytuacji nie było sensu rozpoczynać zebrania ze względu na zbyt małą frekwencję.

Zebranie zostało odwołane i przełożone na inny termin.

Wstępnie założono, że najlepszym terminem będzie listopad 2023 r.

Dokładna data uzależniona będzie od dostępności lokalu.

Wszyscy członkowie SOT PZK zostaną o terminie i miejscu powiadomieni stosownymi zaproszeniami.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP