ZEBRANIE CZŁONKÓW SOT PZK DNIA 9 WRZEŚNIA 2023 R.

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 15 sierpnia 2023 r.

W bieżącym roku kończy się kadencja Zarządu SOT PZK i Komisji Rewizyjnej SOT.

Konieczny jest też wybór naszego Przedstawiciela w Zarządzie Głównym PZK i Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów PZK.

Ponieważ w maju 2024 roku planowany jest XXVII Krajowy Zjazd Delegatów PZK wyboru nowych władz OT-13 PZK najlepiej dokonać do końca b.r.

Najlepszym terminem wydaje się być w naszym przypadku miesiąc wrzesień 2023 r.

Miesiąc ten jest miesiącem tradycyjnych spotkań członków OT-13 i sympatyków krótkofalarstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK postanowił zwołać Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków na dzień 9 września 2023 r.

Miejsce zebrania: Lokal HEXA 66 na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Godz. rozpoczęcia 10:00.

Wszyscy członkowie OT-13 PZK otrzymają stosowne zaproszenia indywidualne + dokumenty towarzyszące.

Za Zarząd SOT PZK

Jerzy SP6BXP