S P O T K A N I E

Zarząd SOT PZK postanowił zorganizować spotkanie krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Ma to być tradycyjne, jesienne spotkanie,  tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Termin nie jest jeszcze znany ale miesiąc wrzesień byłby chyba najlepszy. O konkretnym terminie powiadomimy osobną wiadomością. Prosimy wszystkich kolegów o nadsyłanie tematów jakie należałoby zademonstrować na spotkaniu. Mogą to być prezentacje anten, urządzeń i.t.p. a także prelekcje na wybrane tematy. Pozwoli to na urozmaicenie spotkania. Propozycje i tematy prosimy przesyłać na adres: ot13@pzk.org.pl celem umieszczenia ich w programie,.

Za Zarząd: Jurek SP6BXP

SUPLEMENT:

Udało się zarezerwować lokal na sobotę dnia 24 września 2022 roku w godz. 10:00 – 14:00. Zaopraszamy wszystkich kolegów, tak zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Członkowie SOT PZK otrzymają w póżniejszym okresie indywidualne zaproszenia na spotkanie.

 

 

SP6URZ SK

Nasz Kolega. Wieloletni członek PZK i Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Czynny krótkofalowiec do ostatnich swych chwil.

SP6URZ – potocznie znany jako SP6 Uniwersalne Radio Zgorzelec.

Doświadczony krótkofalowiec, wychowawca młodzieży, pasjonat i propagator  zawodów ukf-owych a w szczególności emisji cyfrowych.

Absolwent szkoły  chorążych  wojsk radiotechnicznych. Znany propagator konstrukcji antenowych  ukf, uhf.  Pasjonat łączności  satelitarnych.

Starszy Pan .. na co dzień w życiu prywatnym jak i na radiu  uprzejmy,  grzeczny,  zawsze życzliwy, koleżeński, wspomagający młodszych kolegów  wiedzą z zakresu budowy anten i nie tylko.

Odszedł  od nas, nagle w swoim domowym radioszeku do krainy wiecznych DX-ów

Będzie nam Go brakowało.

Mariusz SQ6DG

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na drugie spotkanie w ośrodku Kemping PLAŻA CZOCHA w dniach 2-4 września 2022 r.

Będziemy pracować w zawodach I Reg. IARU na 145 MHz, QTH lok. JO71PA (Krowia Góra, 320 m. n.p.m) z domku letniskowego.

W ośrodku jest do dyspozycji 6 mijsc noclegowych. Smażalnia ryb. Hot-dogi, zapiekanki, lody i napoje. 

Do dyspozycji pole namiotowe, kajaki i rowery wodne.

Atrakcje turystyczne: Zamek Czocha, Zamek Świecie, Zamek Rajsko, Zapora Leśniańska, Zapora Złotnicka

Zapraszamy!

Irena SP6-13-038, Andrzej SP6OWA, Waldek SP6EUA.

Kontakt: 698 491 915

SPOTKANIE SOT PZK 11-06-2022 r.

Spotkanie Członków i Sympatyków OT-13 PZK w Jeżowie Sudeckim

Dnia 11 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbyło się Spotkanie Członków Sudeckiego OT PZK (OT-13 PZK) i Sympatyków Krótkofalarstwa Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych. W sumie było  tam 27 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ, który podczas swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację PZK, w tym również finanse PZK.

Autoryzowana Informacja Prezesa PZK na spotkaniu  w dniu 11 czerwca 2022   na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

 1. Od grudnia 2020 roku do chwili obecnej odbyło się 20 posiedzeń Prezydium, w tym 19 w trybie zdalnym. W czasie tych posiedzeń podejmowano wiele ważnych decyzji, a szczegóły publikowane są w Komunikatach PZK. Niezależnie od tego Prezes PZK zwrócił uwagę na następujące fakty:
 2. W PZK jest niecałe 3500 członków około 3500 osób i tyleż samo racji. Ale racja stanu PZK polega na tym, aby pogodzić wszystkie racje, co nie jest łatwą sprawą. W drodze podejmowanych w demokratyczny sposób decyzji Prezydium stara się wypracowywać kompromis zadowalający wszystkie strony;
 3. Nie tylko w Polsce obserwuje się tendencję starzenia się członków PZK, ponieważ coraz więcej jest osób w wieku 70 plus, co ma wpływ na obniżkę składek członkowskich, a w konsekwencji na stan budżetu PZK. Od chwili zaistnienia wirusa Covid 19 do chwili obecnej ubyło ponad 100 naszych kolegów i koleżanek. Ale takie zjawisk obserwujemy nie tylko w Polsce. Czy krótkofalarstwo ma przyszłość? Tak, ale coraz częściej pojawiać się będą nowe technologie cyfrowe i z biegiem lat nasi nadawcy odchodzić będą od dotychczasowych i tradycyjnych metod łączności jak CW czy SSB. Ale, póki co, to rozwijamy dotychczasowe sposoby prowadzenia łączności. Musimy robić wszystko, aby przyciągać do naszego hobby coraz więcej młodych ludzi. W Prezydium ZG PZK podjęto już działania w tym zakresie, a jednym ze sposobów będzie zaktywizowanie mediów społecznościowych;
 4. W UKE został przeprowadzony eksperyment w postaci egzaminowania w trybie zdalnym. PZK złożył do UKE poprawki do tego eksperymentu, które są obecnie analizowane przez UKE. Po dopracowaniu zostaną wdrożone nowe zasady egzaminowania polegające na tym, że egzaminowany nie będzie musiał fatygować się do UKE, lecz zdalnie przy udziale egzaminatora będzie zdawał egzamin. O szczegółach powiadomimy po wdrożeniu tej metody;
 5. Nadal zdarzają się przypadki nagannych zachowań niektórych krótkofalowców na pasmach radiowych. UKE wychodzi ze stanowiska, że jako środowisko sami powinniśmy zadbać o porządek na pasmach. Niemniej jednak prosimy, aby o każdym takim przypadku powiadamiać członków Prezydium, ponieważ będziemy reagować na tego typu przypadki.

Prezes OT-13 PZK Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za wszystkie – tak ważne  –  informacje. I przekazał głos Sekretarzowi SOT PZK, Kol. Wiesławowi SP6FXF.

Kol. Wiesław poinformował zebranych co następuje:

Oddział w chwili obecnej zrzesza 86 członków, w tym 4 nasłuchowców. Tendencja z roku na rok jest niestety malejąca. Poniżej dane z lat ubiegłych:

 Indywidualni (OM-s i SWL-s):

 1. 31-12- 2016 – 132 członków
 2. 31-12 -2017 – 112 członków
 3. 31-12-2018 – 111 członków
 4. 31-12-2019 – 88 członków
 5. 31-12-2020 – 85 członków
 6. 31-12-2021 – 85 członków

Jak widać jest nas coraz mniej.

     W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.

 1. Powyżej 70 lat – 29 członków
 2. 60 – 70 roku – 24 członków
 3. 50 – 60 roku – 16 członków
 4. 40 – 50 roku  – 12 członków
 5. Poniżej 40 roku – 5 członków

Klubów zrzeszonych w OT-13  było 9 jest 8. W tym roku na wniosek Kol. Piotra SP6QKP  z ewidencji został wykreślony klub SP6YCS. Klub utracił członków i pozwolenie radiowe więc został rozwiązany.

W dalszej części swego wystąpienia Kol. Wiesław uroczyście wręczył legitymacje PZK kolegom: Mariuszowi SQ6DG i Lechowi SP6RL.

Z kolei zabrał głos Skarbnik SOT PZK Kol. Jan SP6TGI, który poinformował zebranych o coraz gorszej sytuacji materialnej Oddziału. Według zeznań podatkowych CIT-8 dochody Oddziału spadają z roku na rok do kwoty ujemnej 624 zł na 31-12-2021 r. Jedną z przyczyn jest niski stan członków. Drugą – podjęta dnia 17 listopada 2017 roku Uchwała Zarządu SOT PZK o obniżeniu składki oddziałowej z 24 zł na 12 zł. Skarbnik wnioskuje o przywrócenie składki co najmniej do poziomu 24 zł/rok począwszy od roku 2023. Jest to konieczne w czasie gwałtownie rosnących kosztów działalności Oddziału w obecnym okresie.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Prezes SOT PZK, Kol. Jerzy SP6BXP informując zebranych o zasadach pozyskiwania środków z 1% OPP oraz jakimi środkami dysponują poszczególne kluby.  Zarząd OT-13 dysponuje kwotą z tego tytułu 5.517,34 zł zaś poszczególne kluby:

 1. SP6KBL – 474,95 zł
 2. SP6PAX – 43,02 zł
 3. SP6PZG – 0,00 zł
 4. SP3PDK – 766,46 zł
 5. SP6PCH – 194,62 zł
 6. SP6PTT – 0,00 zł
 7. SP6PCP – 640,21 zł
 8. SP3PGS – 27,90 zł

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Prezesowi PZK Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za uczestnictwo w spotkaniu i przedstawienie szczegółowej analizy stanu Polskiego Związku Krótkofalowców.

W części technicznej Kol. Mariusz SQ6DG przedstawił swoje konstrukcje anten KF i UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie.

                                                                                                      Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

P.S.

Poniżej zdjęcie zbiorowe. Reszta w Galerii.

Kolegów, którzy robili zdjęcia podczas spotkania proszę o nasyłanie ich na adres: ot13@pzk.org.pl celem dołączenia do Galerii, ku potomnym hi!

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT PREZESA SOT PZK z 8 maja 2022 r.

Sytuacja z COVID-19 wg Ministra Zdrowia nieco się unormowała na niskim poziomie.

Rozważamy w gronie Zarządu zwołanie tradycyjnego spotkania naszych członków a także tych niezrzeszonych, tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

Po dyskusji zaproponowano by spotkanie odbyło się w pierwszej połowie czerwca b.r.

Myślę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego to spotkanie takie w tym terminie może się odbyć.

Komunikatem tym proszę kolegów o zgłaszanie opinii co do konkretnych terminów w tym okresie  na adres mailowy SOT PZK podany poniżej.

Proszę też o przygotowanie referatów technicznych i innych, które zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Tematykę referatów proszę przesłać na adres mailowy SOT PZK tak by można by umieścić je w programie spotkania. Miłym akcentem spotkania mogą być demonstracje sprzętu i urządzeń krótkofalarskich.

Mamy sporo czasu na decyzję w w/w sprawie ale nie dłużej niż do końca maja b.r. ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji lokalu.

Zgłaszać swoje uwagi mogą wszyscy zainteresowani spotkaniem na adres:

 ot13@pzk.org.pl

 

 

                                                                                                       Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

 

SKŁADKI ! SKŁADKI ! SKŁADKI !

W tym roku 15 kwietnia to ostateczny termin na opłacenie składek PZK i SOT PZK.

Z dniem 16 kwietnia system OSEC z automatu wykreśli z listy członków tych kolegów, którzy się zagapią.

Niedogodność jest dodatkowa taka, że traci się ciągłość członkostwa oraz że trzeba będzie od nowa składać wszystkie dokumenty.

Wszystkie informacje składkowe znajdują się na tej stronie powyżej.

To przypomnienie to ostatni dzwonek !

JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2021 A PŁACONEGO W ROKU 2022 PODATKU ?

Odpis 1% podatku na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego
podatku dla SOT wystarczy wpisać wodpowiednią rubrykę PIT 28, 36.
36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer
KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 175.

2. w PIT 36 poz. 472.

3. w PIT 36L poz. 163.

4. w PIT 37 poz. 132.

5. w PIT 38 poz. 62.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 176.

2. w PIT 36 poz. 473.

3. w PIT 36L poz. 164.

4. w PIT 37 poz. 133.

5. w PIT 38 poz. 63.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 177.

2. w PIT-36 poz. 474.

3. w PIT-36L poz. 165.

4. w PIT-37 poz. 134.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 59 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki teprzeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 Lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60%przekazanej kwoty będzie do dyspozycji danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału (20%).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 178.

2. w PIT-36 poz. 475.

3. w PIT-36L poz. 166.

4. w PIT-37 poz. 135.

5. w PIT 38 poz. 65.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                Prezes SOT PZK

                                                                  Jerzy SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.