JAK PRZEKAZAĆ DLA SOT PZK ŚRODKI Z 1% OPP OD NALEŻNEGO ZA ROK 2021 A PŁACONEGO W ROKU 2022 PODATKU ?

Odpis 1% podatku na OPP

Jak Przekazać środki z 1% od należnego podatku dla SOT PZK?

Aby przekazać 1% należnego
podatku dla SOT wystarczy wpisać wodpowiednią rubrykę PIT 28, 36.
36L, 37, 38, 39 oraz w PIT-OP –  numer
KRS: 0000088401.

Jest to numer KRS Polskiego Związku Krótkofalowców.

W najczęściej stosowanych formularzach należy zrobić to wg poniższego zestawienia.

1. w PIT 28 poz. 175.

2. w PIT 36 poz. 472.

3. w PIT 36L poz. 163.

4. w PIT 37 poz. 132.

5. w PIT 38 poz. 62.

6. w PIT 39 poz. 48.

7. w PIT-OP poz. 9

W odpowiednich rubrykach należy podać wnioskowaną kwotę. Są to pozycje:

1. w PIT 28 poz. 176.

2. w PIT 36 poz. 473.

3. w PIT 36L poz. 164.

4. w PIT 37 poz. 133.

5. w PIT 38 poz. 63.

6. w PIT 39 poz. 49.

W odpowiednich rubrykach należy podać informację o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Są to pozycje:

1. w PIT-28 poz. 177.

2. w PIT-36 poz. 474.

3. w PIT-36L poz. 165.

4. w PIT-37 poz. 134.

5. w PIT 38 poz. 64.

6. w PIT 59 poz. 50.

7. w PIT-OP poz. 10

W miejscach tych należy wpisać:

Sudecki Oddział Terenowy (OT-13)

Jeżeli dodatkowe środki teprzeznaczamy na klub dopisujemy:  Klub  i wpisujemy znak klubu

 Lub dopisujemy:  „przemienniki” albo  nic nie dopisujemy.

Po wypełnieniu tej rubryki 60%przekazanej kwoty będzie do dyspozycji danego klubu lub zostanie przekazane na utrzymanie przemienników.

Pozostała część pozostanie w dyspozycji PZK ( 20% ) oraz naszego Oddziału (20%).

Należy również zaznaczyć kwadrat w polu pod pozycją:

1. w PIT-28 poz. 178.

2. w PIT-36 poz. 475.

3. w PIT-36L poz. 166.

4. w PIT-37 poz. 135.

5. w PIT 38 poz. 65.

6 w PIT 39 poz. 51.

7. w PIT-OP poz. 11

Zarząd prosi wszystkich o wykonanie tej prostej czynności a pozyskane środki pozwolą nam na rozwój naszego Oddziału. Prosimy również o nakłonienie do tego kolegów oraz znajomych spoza naszego grona.

                                                                Prezes SOT PZK

                                                                  Jerzy SP6BXP

P.S. Druk PIT-OP został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku na użytek emerytów i rencistów. Druczek tego PIT stanowi załącznik do niniejszej informacji.