S P O T K A N I E

Zarząd SOT PZK postanowił zorganizować spotkanie krótkofalowców i sympatyków krótkofalarstwa. Ma to być tradycyjne, jesienne spotkanie,  tradycyjnie na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Termin nie jest jeszcze znany ale miesiąc wrzesień byłby chyba najlepszy. O konkretnym terminie powiadomimy osobną wiadomością. Prosimy wszystkich kolegów o nadsyłanie tematów jakie należałoby zademonstrować na spotkaniu. Mogą to być prezentacje anten, urządzeń i.t.p. a także prelekcje na wybrane tematy. Pozwoli to na urozmaicenie spotkania. Propozycje i tematy prosimy przesyłać na adres: ot13@pzk.org.pl celem umieszczenia ich w programie,.

Za Zarząd: Jurek SP6BXP

SUPLEMENT:

Udało się zarezerwować lokal na sobotę dnia 24 września 2022 roku w godz. 10:00 – 14:00. Zaopraszamy wszystkich kolegów, tak zrzeszonych jak i niezrzeszonych. Członkowie SOT PZK otrzymają w póżniejszym okresie indywidualne zaproszenia na spotkanie.

 

 

SP6URZ SK

Nasz Kolega. Wieloletni członek PZK i Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Czynny krótkofalowiec do ostatnich swych chwil.

SP6URZ – potocznie znany jako SP6 Uniwersalne Radio Zgorzelec.

Doświadczony krótkofalowiec, wychowawca młodzieży, pasjonat i propagator  zawodów ukf-owych a w szczególności emisji cyfrowych.

Absolwent szkoły  chorążych  wojsk radiotechnicznych. Znany propagator konstrukcji antenowych  ukf, uhf.  Pasjonat łączności  satelitarnych.

Starszy Pan .. na co dzień w życiu prywatnym jak i na radiu  uprzejmy,  grzeczny,  zawsze życzliwy, koleżeński, wspomagający młodszych kolegów  wiedzą z zakresu budowy anten i nie tylko.

Odszedł  od nas, nagle w swoim domowym radioszeku do krainy wiecznych DX-ów

Będzie nam Go brakowało.

Mariusz SQ6DG