SP6URZ SK

Nasz Kolega. Wieloletni członek PZK i Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK. Czynny krótkofalowiec do ostatnich swych chwil.

SP6URZ – potocznie znany jako SP6 Uniwersalne Radio Zgorzelec.

Doświadczony krótkofalowiec, wychowawca młodzieży, pasjonat i propagator  zawodów ukf-owych a w szczególności emisji cyfrowych.

Absolwent szkoły  chorążych  wojsk radiotechnicznych. Znany propagator konstrukcji antenowych  ukf, uhf.  Pasjonat łączności  satelitarnych.

Starszy Pan .. na co dzień w życiu prywatnym jak i na radiu  uprzejmy,  grzeczny,  zawsze życzliwy, koleżeński, wspomagający młodszych kolegów  wiedzą z zakresu budowy anten i nie tylko.

Odszedł  od nas, nagle w swoim domowym radioszeku do krainy wiecznych DX-ów

Będzie nam Go brakowało.

Mariusz SQ6DG