Wesołych Świąt !

Zarząd Sudeckiego Oddziału  Polskiego Związku Krótkofalowców składa wszystkim naszym członkom,  także potencjalnym oraz sympatykom serdeczne życzenia  zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Przy okazji informacja:

Z Zarządu Głównego PZK spłynęła informacja o wpłatach 1% OPP w rozliczeniu zeznań podatkowych za rok 2022.

Wpływy te w odniesieniu do naszych klubów przedstawiają się następująco:

Było na początku roku 2023.

 1. SP6PZG…………………..……….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..91,48 zł
 3. SP3PDK…………………………518,18 zł
 4. SP6PCH…………………….….194,62 zł
 5. SP6PTT……………….……….…..0,00 zł
 6. SP6PCP……………………….1.060,05 zł
 7. SP3PGS……………………..……27,90 zł

Wpływy 1% OPP za 2022 rok rozliczone w 2023 roku.

 1. SP6PZG………………………….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..13,30 zł
 3. SP3PDK…………………..……..68,22 zł
 4. SP6PCH………………………….0,00 zł
 5. SP6PTT…………………………..0,00 zł
 6. SP6PCP…………………….….928,89 zł
 7. SP3PGS…………………..………0,00 zł
 8. SP6ZLD……..……………….…..0,00 zł

      Następujące kluby dysponują teraz kwotami j.n.

 1. SP6PZG…………………….…….0,00 zł.
 2. SP6PAX………………….……..104,78 zł
 3. SP3PDK………………..………586,40 zł
 4. SP6PCH…………………….….194,62 zł
 5. SP6PTT……………………….…..0,00 zł
 6. SP6PCP………………….….1.988,94 zł
 7. SP3PGS…………………………27,90 zł
 8. SP6ZLD……..…………….……..0,00 zł

W tym miejscu należy pogratulować klubowi SP6PCP. Sympatycy tego klubu przekazali niebagatelną kwotę 928,89 zł. Kwota ta jest wyższa od kwoty przekazanej na SOT PZK jako organizacji (606,64 zł).

                                                                                          Za Zarząd: Jerzy SP6BXP