SPOTKANIE SOT PZK 11-06-2022 r.

Spotkanie Członków i Sympatyków OT-13 PZK w Jeżowie Sudeckim

Dnia 11 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 14:00  w lokalu „HEXA 66” na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim odbyło się Spotkanie Członków Sudeckiego OT PZK (OT-13 PZK) i Sympatyków Krótkofalarstwa Spotkanie miało charakter otwarty i uczestniczyło w nim także kilku kolegów niezrzeszonych. W sumie było  tam 27 osób. Spotkanie zaszczycił osobiście Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców – kol. Tadeusz SP9HQJ, który podczas swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację PZK, w tym również finanse PZK.

Autoryzowana Informacja Prezesa PZK na spotkaniu  w dniu 11 czerwca 2022   na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.

 1. Od grudnia 2020 roku do chwili obecnej odbyło się 20 posiedzeń Prezydium, w tym 19 w trybie zdalnym. W czasie tych posiedzeń podejmowano wiele ważnych decyzji, a szczegóły publikowane są w Komunikatach PZK. Niezależnie od tego Prezes PZK zwrócił uwagę na następujące fakty:
 2. W PZK jest niecałe 3500 członków około 3500 osób i tyleż samo racji. Ale racja stanu PZK polega na tym, aby pogodzić wszystkie racje, co nie jest łatwą sprawą. W drodze podejmowanych w demokratyczny sposób decyzji Prezydium stara się wypracowywać kompromis zadowalający wszystkie strony;
 3. Nie tylko w Polsce obserwuje się tendencję starzenia się członków PZK, ponieważ coraz więcej jest osób w wieku 70 plus, co ma wpływ na obniżkę składek członkowskich, a w konsekwencji na stan budżetu PZK. Od chwili zaistnienia wirusa Covid 19 do chwili obecnej ubyło ponad 100 naszych kolegów i koleżanek. Ale takie zjawisk obserwujemy nie tylko w Polsce. Czy krótkofalarstwo ma przyszłość? Tak, ale coraz częściej pojawiać się będą nowe technologie cyfrowe i z biegiem lat nasi nadawcy odchodzić będą od dotychczasowych i tradycyjnych metod łączności jak CW czy SSB. Ale, póki co, to rozwijamy dotychczasowe sposoby prowadzenia łączności. Musimy robić wszystko, aby przyciągać do naszego hobby coraz więcej młodych ludzi. W Prezydium ZG PZK podjęto już działania w tym zakresie, a jednym ze sposobów będzie zaktywizowanie mediów społecznościowych;
 4. W UKE został przeprowadzony eksperyment w postaci egzaminowania w trybie zdalnym. PZK złożył do UKE poprawki do tego eksperymentu, które są obecnie analizowane przez UKE. Po dopracowaniu zostaną wdrożone nowe zasady egzaminowania polegające na tym, że egzaminowany nie będzie musiał fatygować się do UKE, lecz zdalnie przy udziale egzaminatora będzie zdawał egzamin. O szczegółach powiadomimy po wdrożeniu tej metody;
 5. Nadal zdarzają się przypadki nagannych zachowań niektórych krótkofalowców na pasmach radiowych. UKE wychodzi ze stanowiska, że jako środowisko sami powinniśmy zadbać o porządek na pasmach. Niemniej jednak prosimy, aby o każdym takim przypadku powiadamiać członków Prezydium, ponieważ będziemy reagować na tego typu przypadki.

Prezes OT-13 PZK Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za wszystkie – tak ważne  –  informacje. I przekazał głos Sekretarzowi SOT PZK, Kol. Wiesławowi SP6FXF.

Kol. Wiesław poinformował zebranych co następuje:

Oddział w chwili obecnej zrzesza 86 członków, w tym 4 nasłuchowców. Tendencja z roku na rok jest niestety malejąca. Poniżej dane z lat ubiegłych:

 Indywidualni (OM-s i SWL-s):

 1. 31-12- 2016 – 132 członków
 2. 31-12 -2017 – 112 członków
 3. 31-12-2018 – 111 członków
 4. 31-12-2019 – 88 członków
 5. 31-12-2020 – 85 członków
 6. 31-12-2021 – 85 członków

Jak widać jest nas coraz mniej.

     W tym wszystkim kiepsko wygląda podział wiekowy. Krótkofalowcy się starzeją a młodych nie przybywa. Oto jak to wygląda w naszym Oddziale z podziałem na wiek.

 1. Powyżej 70 lat – 29 członków
 2. 60 – 70 roku – 24 członków
 3. 50 – 60 roku – 16 członków
 4. 40 – 50 roku  – 12 członków
 5. Poniżej 40 roku – 5 członków

Klubów zrzeszonych w OT-13  było 9 jest 8. W tym roku na wniosek Kol. Piotra SP6QKP  z ewidencji został wykreślony klub SP6YCS. Klub utracił członków i pozwolenie radiowe więc został rozwiązany.

W dalszej części swego wystąpienia Kol. Wiesław uroczyście wręczył legitymacje PZK kolegom: Mariuszowi SQ6DG i Lechowi SP6RL.

Z kolei zabrał głos Skarbnik SOT PZK Kol. Jan SP6TGI, który poinformował zebranych o coraz gorszej sytuacji materialnej Oddziału. Według zeznań podatkowych CIT-8 dochody Oddziału spadają z roku na rok do kwoty ujemnej 624 zł na 31-12-2021 r. Jedną z przyczyn jest niski stan członków. Drugą – podjęta dnia 17 listopada 2017 roku Uchwała Zarządu SOT PZK o obniżeniu składki oddziałowej z 24 zł na 12 zł. Skarbnik wnioskuje o przywrócenie składki co najmniej do poziomu 24 zł/rok począwszy od roku 2023. Jest to konieczne w czasie gwałtownie rosnących kosztów działalności Oddziału w obecnym okresie.

Na zakończenie spotkania zabrał głos Prezes SOT PZK, Kol. Jerzy SP6BXP informując zebranych o zasadach pozyskiwania środków z 1% OPP oraz jakimi środkami dysponują poszczególne kluby.  Zarząd OT-13 dysponuje kwotą z tego tytułu 5.517,34 zł zaś poszczególne kluby:

 1. SP6KBL – 474,95 zł
 2. SP6PAX – 43,02 zł
 3. SP6PZG – 0,00 zł
 4. SP3PDK – 766,46 zł
 5. SP6PCH – 194,62 zł
 6. SP6PTT – 0,00 zł
 7. SP6PCP – 640,21 zł
 8. SP3PGS – 27,90 zł

Kol. Jerzy SP6BXP podziękował Prezesowi PZK Kol. Tadeuszowi SP9HQJ za uczestnictwo w spotkaniu i przedstawienie szczegółowej analizy stanu Polskiego Związku Krótkofalowców.

W części technicznej Kol. Mariusz SQ6DG przedstawił swoje konstrukcje anten KF i UKF. Temat cieszył się sporym zainteresowaniem. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie.

                                                                                                      Komunikat sporządził:

                                                                                                             Jerzy SP6BXP

P.S.

Poniżej zdjęcie zbiorowe. Reszta w Galerii.

Kolegów, którzy robili zdjęcia podczas spotkania proszę o nasyłanie ich na adres: ot13@pzk.org.pl celem dołączenia do Galerii, ku potomnym hi!