Wykaz członków OT13

Listę sporządzono na podstawie opłaconych składek na rok 2021

Opracował:
Jerzy Syrek SP6BXP